banner Hình ảnh giữa trang

Danh sách giảng viên

 • STT
  Họ và tên
  Năm
   sinh
  Quốc
  tịch
  Chức
   vụ
  Trình độ
  chuyên môn
  Kinh nghiệm
   nghề nghiệp
  Địa chỉ liên hệ
  Giảng các
  chuyên đề
  1
  Nguyễn Trọng
   Ninh
  1960
  Việt Nam
  P. Cục
  trưởng
  Thạc sĩ
  25 năm
  Cục Quản lý nhà & Thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - HN
  Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư
  2
  Đồng Văn Ba
  1972
  Việt Nam
  Trưởng
  phòng tổng hợp VP bộ tư pháp
  Tiến sỹ
  luật
  13 năm
  Bộ tư pháp
  Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại..
  3
  Phạm Văn
  Thường
  1959
  Việt Nam
  Trưởng phòng
  Kỹ sư
  25 năm
  Cục Quản lý nhà & Thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - HN
  Đầu tư kinh doanh BĐS, Môi giới và Quản lý sàn giao dịch
  4
  Trần Kim
  Chung
  1961
  Việt Nam
  P. Ban
   Khoa học quản lý
  Tiến sĩ
  25
  Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW 68 Phan Đình Phùng - Hà Nội
  Thị trường bất động sản
  5
  Vũ Đình Ánh
  1969
  Việt Nam
  Viện phó
  Tiến sĩ
  20 năm
  Học viện tài chính, 8 Phan Huy Chú, Hà nội
  Tổng quan về Định giá bất động sản
  6
  Phạm Văn Bình
  1971
  Việt Nam
  Phó trưởng khoa
  Tiến sĩ
  20 năm
  Học viện tài chính, 8 Phan Huy Chú, Hà nội
  Định giá bất động sản
  7
  Bùi Ngọc Toàn
  1968
  Việt Nam
  Trưởng bộ môn dự án và quản lý dự án
  Tiến sĩ
  13 năm
  ĐH giao thông
  Môi giới,Định giá bất động sản
  8
  Lê Hải Hà
  1965
  Việt Nam
   
  Tiến sĩ
  12 năm
  ĐH giao thông
  Môi giới,bất động sản
  9
  Lê Công Thành
  1968
  Việt Nam
   
  Tiến sĩ
  6 năm
  Công ty tư vấn XD Cầu Giấy, Giảng viên ĐH Giao Thông
  Định giá bất động sản, Quản lý sàn GD BĐS
  10
  Phạm Duy Hoà
  1972
  Việt Nam
   
  Thạc sỹ
  8 năm
  Công ty tư vấn XD Cầu Giấy, Giảng viên ĐH Giao Thông
  Môi giới,bất động sản
 • quảng cáo phải