banner Hình ảnh giữa trang

Giới thiệu chung

 • Với phương châm hoạt động được xác định ngay từ đầu: “THÀNH CÔNG CỦA KHÁCH HÀNG CŨNG CHÍNH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI” - GOLDLAND đã từng bước khẳng định được vị trí và thương hiệu của mình trong các lĩnh vực sau:
  - Cung cấp các dịch vụ về bất động sản như:
  + Bất động sản - bán
  + Bất động sản - mua
  + Bất động sản - cho thuê
  + Tư vấn xây dựng dự án và các vấn đề liên quan đến pháp luật .
  + Giúp các đôí tác nước ngoaì tìm kiếm cơ hội và triển khai các dự án tại Việt Nam.
     Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao việc bổ xung những kỹ năng cần thiết cho đội ngũ kinh doanh, quản lý, điều hành và các dịch vụ liên quan đến bất động sản - GoldLand liên kết với Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và các tổ chức có uy tín liên tục đào tạo và cấp các chứng chỉ kinh doanh bất động sản như: Môi giới bất động sản, định giá bất động sản, quản lý sàn giao dịch bất động sản...

  *Gold Land  đã được nêu tên trong mục “Danh sách các cơ sở đào tạo BĐS” trên website Bộ Xây dựng: www.moc.gov.vn/ www.sanbatdongsan.net.vn/
  *Gold Land là thành viên của Hiệp hội BĐS Việt Nam và là thành viên của Mạng các sàn giao dịch BĐS Việt Nam.

  Địa chỉ liên hệ:
 • quảng cáo phải